Over ons

Ontstaan

"BECAUSE OUR FRIENDS NEED US"

Onder dit motto werd in 2006 de vzw Anti Broodfok Actie in het leven geroepen.
De oprichters van onze vzw merkten dat er in Vlaanderen nood was aan een organisatie die het uitbuiten van ouderdieren aanvecht en de mensen sensibiliseert over wat er zich achter de schermen van een broodfokker afspeelt. Na al die jaren blijkt de nood hieraan nog steeds zeer groot. VZW ABA bestaat uit een groep dierenliefhebbers, dewelke elk een eigen achtergrond, doch eenzelfde kijk hebben op het aan banden leggen van dit dierenleed.

De Anti Broodfok Actie steunt op 4 pijlers:

Wij willen eerst en vooral de maatschappij informeren over broodfok en mensen sensibiliseren over deze problematiek.
Vele mensen zijn zich er niet van bewust dat puppyfarms en fokkerijen, die op grote schaal honden fokken, verantwoordelijk zijn voor heel wat dierenleed. Via onze website, facebookpagina, brochure,... kunnen toekomstige hondeneigenaren zich informeren hoe ze een goede fokker van een broodfokker kunnen onderscheiden.
VZW ABA ijvert er voor de wetgeving hieromtrent te laten veranderen.
De 'legale' broodfok moet aan banden worden gelegd. Wij willen strengere regels, een beperking m.b.t. het aantal rassen en een degelijk toezicht op het fokken van honden.
De 'illegale broodfok' moet eveneens aangepakt worden.
Mensen die thuis met hun eigen honden meerdere nesten per jaar fokken en die voor grof geld doorverkopen aan dierenwinkels moeten gestraft worden.
Wij fungeren ook als contactpunt voor mensen die in aanraking zijn gekomen met de gevolgen van broodfok of weet hebben van malafide praktijken.
Indien u klachten/vaststellingen heeft, kan u ons contacteren via het contactformulier. Wij trachten u dan te begeleiden in het ondernemen van eventueel verdere stappen.


10 tips

Brochure

Lid worden

hond Klik hier

Tips adopteren van een broodfok honden

Uiteraard willen wij u niet ontmoedigen maar het is wel belangrijk dat u met volgende feiten rekening houdt:

- U moet veel geduld kunnen opbrengen.
- U mag geen stress overbrengen op de hond.
- Ervaring hebben met honden is een vereiste. De meeste asielen zullen u screenen. 
- Minstens 1 week thuis zijn bij de hond, indien mogelijk langer.
- De honden kennen nog geen commando's en kunnen angstig reageren, je hebt ervaring en veel geduld nodig.
- De honden zijn niet zindelijk en moeten aangeleerd worden om hun behoeften buiten te doen.
- Weet dat deze honden geen gezinssituatie gewend zijn.
- Kleine kinderen in de familie zijn af te raden. Dit hangt af van hond tot hond. Het asiel in kwestie zal hier rekening mee houden.
- Wees er u van bewust dat er mogelijks onvoorziene dierenartskosten kunnen opduiken.

×

10 Tips

Hoe herken je een goede fokker? 10 tips!

1. Er worden maximum 2 rassen gefokt.

2. De fokker heeft niet non-stop pups te koop (er wordt meestal met wachtlijsten gewerkt).

3. De pups groeien, samen met hun mama, bij voorkeur op in huis.

4. Je kan bijgevolg het moederdier zien.

5. Je bent altijd welkom voor een bezoekje.

6. Beide ouderdieren worden getest op erfelijke aandoeningen.

7. De pups verlaten het nest niet voor de leeftijd van 8 weken (15 weken voor het buitenland).

8. De pups worden gechipt en gevaccineerd.

9. Er worden geen pups verkocht aan dierenwinkels.

10. De pups worden niet aangeboden op zoekertjessites.

×